Perpustakaan kampus STMKG menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan kurikulum STMKG dan kegiatan penunjang lain yang berkaitan dengan meteorologi, klimatologi dan geofisika.